Convenant meerjarenafspraken energie efficientie

Convenant Meerjarenafspraken Energie Efficiëntie (MJA3 / MEE)

Energie - mei 25, 2022

De Meerjarenafspraken energie-efficiëntie zijn overeenkomsten tussen de overheid en bedrijven of instellingen over het effectiever en efficiënter inzetten van energie. De eerste afspraken werden al gemaakt in 1992, echter zijn deze afspraken in de loop der jaren steeds verder uitgebreid. Het doel hiervan is dat de energie efficiëntie van bedrijven die veel energie verbruiken verbeterd moet worden. 

 

Wist je al dat wij een informatieve blog hebben geschreven over hoe een energie data management systeem bedrijven helpt hun energie efficiëntie te verbeteren? Deze vind je hier!

 

De belangrijkste afspraken binnen de convenant MJA3/MEE zijn:

(Bron: Rijksoverheid)

  • Bedrijven spannen zich in om een gezamenlijke doelstelling te bereiken van 30 procent energie-efficiencyverbetering tussen 2005 en 2020.
  • Brancheorganisaties stellen een zogeheten routekaart voor de sector op die inzicht biedt in kansen voor de lange termijn en is gericht op innovatieve trajecten voor energie-efficiencyverbeteringen.
  • De rijksoverheid faciliteert via de uitvoeringsorganisatie RVO bedrijven en brancheorganisaties. Het gaat dan bijvoorbeeld om het helpen opstellen van energie-efficiency plannen, het ondersteunen van de invoering van energiezorg, de jaarlijkse monitoring van het MJA-  en MEE-convenant en het organiseren van bedrijvendagen.
  • De provincies en gemeenten zullen als bevoegd gezag, bij handhavend optreden op basis van de Wet milieubeheer, deelname aan MJA/MEE laten meewegen. Provincies en gemeenten stellen de energie-efficiency plannen vast.

 

 

Meerjarenafspraken energie efficiëntie (MJA3 / MEE) was een succes

De doelstellingen van MJA3 / MEE waren in 2017 al behaald door de 859 deelnemende bedrijven. Dit betekend dat de convenanten MJA2 en MEE beide positief zijn afgesloten. De afspraken liepen tot 2020 door.

 

 

Voorbereiding op de toekomst 

Door de positieve resultaten uit de meerjarenafspraken energie efficiëntie is de overheid bezig om nieuwe convenanten op te stellen. Als grootverbruiker kan je je hier dus al goed op voorbereiden. Het verbeteren van de energie efficiëntie en besparing zal de komende jaren een van de belangrijkste onderwerpen binnen onze samenleving blijven, bereid jouw bedrijf dus goed voor op wat komen gaat!  

 

 

Verbeterde energie efficiëntie op basis van data 

Het monitoren van energiedata in een cloud based tool geeft organisaties grip op hun verschillende energy sources. Met altijd bereikbare en onafhankelijke data op het juiste moment helpt het energie data management systeem van EnergyGrip organisaties om bedrijfsprocessen zoals billing, load balancing en asset management te optimaliseren. Dit doen we op regionaal-, postcode- en gebouwniveau. Zo kan op basis van belangrijke data de energie efficiëntie bij jezelf en jouw klanten verbeterd worden.

 

Door op basis van data de energie efficiëntie te verbeteren kunnen belangrijke resultaten ook bewezen en onderbouwd worden, dit is belangrijke stap in het effectief voldoen aan eventuele nieuwe meerjarenafspraken omtrent energie efficiëntie.

 

Benieuwd hoe je het EnergyGrip data management systeem efficiënt kunt inzetten voor jouw onderneming? Plan een adviesgesprek met één van onze experts in.