Energie audits

Energie - maart 8, 2023

Energie-audits zijn een belangrijk instrument om bedrijven te helpen hun energieverbruik te verminderen en kosten te besparen. Bedrijven worden steeds meer aangemoedigd om energie-efficiëntie en duurzaamheid te integreren in hun bedrijfsstrategieën, en energie-audits spelen hierbij een belangrijke rol. In deze blog gaan we dieper in op wat een energie-audit inhoudt, waarom het belangrijk is voor bedrijven en hoe het proces verloopt.

 

Wat is een energie-audit?

Een energie-audit is een gedetailleerde evaluatie van het energieverbruik van een gebouw, installatie of proces. Het doel van een energie-audit is om een beter grip te krijgen van waar energie wordt verbruikt en misschien wel verspild en waar de mogelijkheden liggen om het energieverbruik te verminderen en kosten te besparen. Een energie-audit kan ook helpen bij het identificeren van mogelijkheden voor de integratie van duurzame energiebronnen.

 

Waarom is een energie-audit belangrijk voor bedrijven?

Er zijn verschillende redenen waarom een energie-audit belangrijk kan zijn voor bedrijven. Ten eerste kan een energie-audit helpen bij het verminderen van energiekosten. Door het identificeren van inefficiënties en mogelijkheden voor verbetering kan een bedrijf zijn energieverbruik verminderen en zo kosten besparen op de energierekening. Dit kan op de lange termijn een aanzienlijke besparing opleveren.

 

Ten tweede kan een energie-audit helpen bij het verminderen van de CO2-uitstoot van een bedrijf. Door het verminderen van het energieverbruik kan een bedrijf zijn CO2-voetafdruk verminderen en zo bijdragen aan de strijd tegen klimaatverandering. Dit kan ook positieve publiciteit opleveren voor het bedrijf en het imago verbeteren.

 

Ten derde kan een energie-audit helpen bij het voldoen aan wet- en regelgeving op het gebied van energie-efficiëntie. Als bedrijf ben je zelfs verplicht om een energie-audit uit te voeren als je een grote onderneming hebt, die geen kmo-status heeft volgens de Europese uitgangspunten. Hier kun je meer over lezen op de site van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. 

 

Hoe verloopt een energie-audit?

Een energie-audit voor bedrijven verloopt over het algemeen volgens een gestructureerd proces, dat bestaat uit verschillende stappen. Hieronder vindt u een gedetailleerde beschrijving van dit proces:

 

  1. Voorbereiding en planning

Voordat de energie-audit begint, is het belangrijk om de doelstellingen van de audit vast te stellen en een plan te maken voor de uitvoering ervan. Dit omvat het bepalen van de scope van de audit, het selecteren van de juiste apparatuur en meetinstrumenten, en het verzamelen van informatie over de energierekeningen en het energieverbruik van het bedrijf. Het is ook belangrijk om de medewerking van de betrokken partijen binnen het bedrijf te verkrijgen en een tijdschema te maken voor de verschillende stappen in het proces.

 

  1. Beoordeling van het energieverbruik

De volgende stap is het beoordelen van het energieverbruik van het bedrijf. Dit omvat het verzamelen van gegevens over het energieverbruik van de verschillende gebouwen, installaties en processen binnen het bedrijf. Deze gegevens worden geanalyseerd om te bepalen waar de grootste energieverbruikers zich bevinden en waar de meeste besparingsmogelijkheden liggen. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van meetinstrumenten zoals energiemeters, temperatuursensoren, lichtmeters en drukmeters.

 

  1. Analyse van de energie-efficiëntie

Na het verzamelen van de gegevens over het energieverbruik, wordt er gekeken naar de energie-efficiëntie van het bedrijf. Dit omvat het beoordelen van de prestaties van de gebouwen, installaties en processen binnen het bedrijf en het identificeren van inefficiënties en mogelijke verbeterpunten. Hierbij wordt bijvoorbeeld gekeken naar de isolatie van gebouwen en leidingen, de verlichting, de verwarming en koeling, en het gebruik van perslucht en water.

 

  1. Identificatie van besparingsmogelijkheden

Op basis van de analyse van het energieverbruik en de energie-efficiëntie worden besparingsmogelijkheden geïdentificeerd. Dit omvat het beoordelen van de haalbaarheid en kosten van verschillende opties om het energieverbruik te verminderen, zoals het installeren van energiezuinige apparatuur en verlichting, het verbeteren van de isolatie, het optimaliseren van de verwarming en koeling, en het verminderen van het gebruik van perslucht en water. Hierbij wordt gekeken naar zowel de investeringskosten als de potentiële besparingen op lange termijn.

 

  1. Rapportage en aanbevelingen

Tot slot worden de bevindingen van de energie-audit gerapporteerd en worden er aanbevelingen gedaan voor mogelijke verbeteringen. Hierbij wordt bijvoorbeeld gekeken naar de haalbaarheid, kosten en terugverdientijd van verschillende opties, en wordt er rekening gehouden met de prioriteiten en doelstellingen van het bedrijf. Het rapport bevat meestal ook een overzicht van de besparingen. 

 

Hoe kan een energie management systeem helpen?

Een energie management systeem is een geautomatiseerd systeem dat het energieverbruik van een bedrijf of volledig gebouw monitort en analyseert. Daarnaast zorgt het ervoor dat het energieverbruik goed kan worden beheerd. Een energie management systeem helpt bedrijven niet eenmalig, maar voortdurend bij het identificeren van mogelijkheden om energiebesparende maatregelen toe te passen en te verbeteren.

Meer weten over de voordelen van een energiemanagement systeem? Wij schreven er een blog over; De vele voordelen van een onafhankelijk energie data management systeem.