De vele voordelen van een onafhankelijk energie data management systeem - Remote asset management

Energie management systeem

Energie - augustus 22, 2022

Wat is een energie management systeem?

Een energie management systeem is een geautomatiseerd systeem dat het energieverbruik van een bedrijf, volledig gebouw of huishouden monitort en analyseert. Daarnaast zorgt het ervoor dat het energieverbruik goed kan worden beheerd. Een energie management systeem helpt bedrijven bij het identificeren van mogelijkheden om energiebesparende maatregelen toe te passen en te verbeteren.

 

Het energie management systeem omvat het ontwikkelen en implementeren van een energiebeleid, het stellen van haalbare doelen voor het energieverbruik en het bedenken van actieplannen om deze doelstellingen te bereiken.

 

Waarom een energie management systeem implementeren als bedrijf?

Door een energie management systeem te implementeren binnen een organisatie, kunnen de energieprestaties aanzienlijk worden verbeterd. Dit zal uiteindelijk resulteren in lagere energiekosten en optimaler gebruik van energie. Met een goede implementatie van het energiebeheersysteem is er ook meer controle over de technische processen en kunnen de productiviteit en stabiliteit worden verbeterd. Wanneer jouw organisatie bereid is om zich in te spannen en een effectief energie management systeem te implementeren, kan het helpen om veel aspecten van de technische processen binnen jouw organisatie te doen veranderen.

 

De voordelen van een energie management systeem

Een energie management systeem brengt verschillende voordelen met zich mee voor een organisatie. Denk hierbij aan:

  • Nauwkeuriger inzicht in het energieverbruik. Een energie management systeem maakt geautomatiseerde energiemonitoring mogelijk. Door het monitoren van het verbruik, krijg je nauwkeurig inzicht in de huidige prestaties. Daarnaast kun je met deze inzichten onderbouwde beslissingen nemen op het gebied van energiebesparing of energie efficiëntie.

 

  • Meer controle en leiderschap op energiestromen. Denk hierbij aan het bepalen van het energiebeleid en de bijbehorende doelstellingen.

 

  • Betere focus en meer betrokkenheid van zowel medewerkers als andere belanghebbenden van het energieverbruik en hoe het efficiënter kan.

 

  • Slimmer omgaan met energie. Onnodig, buitensporig of inconsistent verbruik kan worden vastgesteld en opgelost.

 

  • De kansen en bedreigingen die voortvloeien uit het gebruik van verschillende energiebronnen kunnen worden onderzocht.

 

  • Bij nieuwe kapitaalinvesteringen kan er rekening worden gehouden met het energieverbruik. Denk bijvoorbeeld aan nieuwe apparatuur of processen die minder energie verbruiken of minder CO2-impact hebben.

 

  • Verhoogt je klanttevredenheid. Met de nieuwe inzichten en de bijbehorende maatregelen die je zult nemen op het gebied van energieverbruik, kun je jouw (potentiële) klanten vertellen dat je maatschappelijk verantwoord onderneemt. Een steeds belangrijker onderwerp in de samenleving en daarom ook een steeds belangrijker onderdeel in veel marketingstrategieën.

Wij schreven er een uitgebreide blog over; De voordelen van een onafhankelijk energie data management systeem (energygrip.com) 

 

Voorbereid op nieuwe vormen van energie

Op dit moment zit de wereld in een omslagpunt. Klimaatverandering is een ontzettend belangrijk onderwerp geworden en we gaan er naartoe dat energievormen zoals gas niet meer gebruikt zullen worden. Het is tijd voor nieuwe energiebronnen die meer en meer ingezet zullen worden. Met een energie management systeem weet je exact wat je nodig hebt aan energie. Dit zorgt ervoor dat je gemakkelijker nieuwe energiebronnen kunt gaan implementeren in jouw organisatie. Zo maak je jouw bedrijf toekomstproof op het gebied van energie management.