Energiebesparingsplicht voor bedrijven

Energiebesparingsplicht voor bedrijven

Energie - mei 25, 2022

De RVO heeft bedrijven een energiebesparingsplicht opgelegd om energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder uit te voeren. Dit betekent dat bedrijven en instellingen die per jaar meer dan 50.000 kWh en/of 25.000 m3 aardgas gebruiken, deze energiebesparende maatregelen verplicht moeten uitvoeren. 

 

Maar hoe kun je als bedrijf hier nou het beste invulling aan geven? En hoe bereken je nou goed of een energiebesparende maatregel daadwerkelijk binnen 5 jaar terugverdiend kan worden? 

 

 

Invulling geven aan de energiebesparingsplicht 

Heeft jouw bedrijf dus een verbruik van 50.000 kWh en/of 25.000 m3 gas of meer, dan moet het bedrijf invulling geven aan de energiebesparingsplicht. Hieronder vind je een lijst van de Rijksoverheid met een overzicht over hoe je invulling geeft aan de energiebesparingsplicht: 

 

  • U neemt alle maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder. 

U neemt binnen uw bedrijf of instelling alle energiebesparende maatregelen die voor uw organisatie een terugverdientijd hebben van 5 jaar of minder. Het is aan het bevoegd gezag om te bepalen of u hiermee voldoet aan de energiebesparingsplicht. 

  • U neem alle toepasselijke EML-maatregelen.

Door alle voor uw bedrijfstak toepasselijke maatregelen te treffen van de Erkende Maatregelenlijsten voor energiebesparing (EML) kunt u aan deze verplichting voldoen. Deze lijsten bevatten voor 19 bedrijfstakken energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder. 

  • U neemt een deel van de toepasselijke EML-maatregelen.

Neemt uw bedrijf of de instelling een deel van de toepasselijke erkende maatregelen voor haar bedrijfstak? Voor elke toepasselijke erkende maatregel die u niet neemt, moet u een gelijkwaardige of betere alternatieve maatregel nemen. Met de alternatieve maatregel moet u net zo veel of meer energie besparen als de erkende maatregel. Het is aan het bevoegd gezag om te bepalen of u hiermee voldoet aan de energiebesparingsplicht.

 

 

Investeringen reserveren 

Als bedrijf wordt je dus verplicht om de energiebesparende maatregelen die binnen 5 jaar terugverdiend kunnen worden, te nemen. Let op: hernieuwbare energie is geen energiebesparende maatregel. Het inzetten van bijvoorbeeld zonnepanelen of windmolens wekt op een duurzame manier energie op, maar bespaart geen energie. 

 

Je moet dus de investeringen van deze energiebesparende maatregelen reserveren om aan de energiebesparingsplicht te voldoen. Maar hoe valt er te achterhalen welke energiebesparende maatregelen specifiek voor jouw bedrijf het meeste rendement opleveren? 

 

 

Krijg inzicht in het verbruik 

Veel bedrijven hebben nog geen goed beeld van hoeveel energie ze exact voor verschillende werkzaamheden of bedrijfsprocess verbruiken. Om te bepalen welke energiebesparende maatregelen het meeste rendement zal opleveren, is dit de eerste belangrijke stap. Zonder te weten waar exact verschillende hoeveelheden energie voor wordt verbruikt, is het niet mogelijk om te bepalen waar nou daadwerkelijk efficiënt energie bespaart kan worden. 

 

 

Bespaar ook energie door verbeterde energie efficiëntie 

Voor energiebesparende maatregelen hoeft niet altijd een grote investering nodig te zijn. Door simpelweg efficiënter om te gaan met de energie, kan in veel gevallen ook al een hoop energie bespaard worden. Hierdoor zijn (dure) maatregelen vaak een stuk minder interessant en niet meer nodig. 

 

Het verbeteren van de energie efficiëntie kan inzichtelijk gedaan worden met een goed energie data management systeem. Hiermee wordt alleen de juiste energie data verzameld en automatisch geanalyseerd. Zo maken bedrijven beslissingen om efficiënter om te gaan met de energie op basis van data. Dit proces kan zelfs al (deels) geautomatiseerd worden met behulp van nieuwe IoT ontwikkelingen. Lees hier meer over IoT energie efficiëntie. 

 

 

Bespaar gemakkelijker energie met EnergyGrip 

Energie besparen is voor veel bedrijven een ingewikkeld en vaak nog onduidelijk proces. EnergyGrip helpt bedrijven met een cloud-based energie data management systeem meer grip te krijgen op het energieverbruik en energiebesparing. Verschaf belangrijke (onafhankelijke) data omtrent energieverbruik, besparing en opwek op 1 tool en maak zo de juiste energiebesparende beslissingen.