De impact van IoT ontwikkelingen op energie data management

Energiemanagement

Energie - augustus 4, 2022

Wat is energiemanagement?

Energiemanagement kan in grote lijnen worden gedefinieerd als proactief, georganiseerd en systematisch beheren van het energieverbruik in een gebouw of organisatie om te voldoen aan zowel ecologische als economische eisen.

 

Bijna ieder bedrijf wendt zich wel tot energiemanagement als een middel om hun bedrijfskosten te verlagen. Specifieke eisen en praktijken verschillen per sector, maar uiteindelijk zijn er een aantal kernprincipes die gelden voor alle bedrijven:

 1. Het verzamelen van de energiegegevens en het meten van het energieverbruik.
 2. Mogelijkheden zoeken om energie te besparen.
 3. Actie ondernemen om energie te besparen.
 4. De voortgang en verbeteringen volgen.

 

Energiemanagement kun je voor verschillende doeleinden inzetten. Of je dit nu doet voor energiebesparing, energiebewustzijn of om juist efficiënter met energie om te gaan voor je gebouwen, machines of apparatuur, het maakt niet uit. Energiemanagement is een proces dat zich niet beperkt tot alleen grote gebouwen en kantoren. Je zou dezelfde principes kunnen toepassen voor je huis.

 

Waarom energiemanagement toepassen?

Energiemanagement is de basis voor energiebesparing binnen uw organisatie. Met de stijgende energiekosten, is het van belang om goed inzicht te hebben in uw energieverbruik. Daarnaast komen er steeds strengere duurzaamheidsnormen in verband met CO2-uitstoot en stikstof.

Met energiemanagement voor jouw organisatie kun je:

 1. De kosten verlagen.
 2. De CO2-uitstoot verminderen en dus de wereldwijde milieuschade helpen verminderen.
 3. Risico verminderen: Hoe afhankelijker je bent van het energie en hoe meer energie je verbruikt, hoe groter het risico is op je winstgevendheid.

In de huidige tijd is het besparen van energie een goede zaak. Een gestructureerde benadering van energiebeheer kan de voordelen maximaliseren en de risico’s verminderen.

 

Is energiemanagement ingewikkeld?

Vaak wordt energiebeheer verward met gebouwbeheer. Dit is een veel voorkomende misvatting. Bij energiebeheer gaat het namelijk niet altijd om ingewikkelde analyses of grote investeringen. Bij energiemanagement kun je beginnen met het in kaart brengen van je huidige energieverbruik. Wanneer je over het budget beschikt, kun je zelfs een energiemanager aannemen om over de energiegegevens te bewaken.

 

Wat de situatie ook is, energiebeheer gaat over het bouwen van een basis van informatie voor een goede besluitvorming, om vervolgens te handelen op basis van deze informatie en om zo het energieverbruik te verminderen. Met het juiste energiemanagementsysteem kun je het proces van gegevensverzameling tot de analyse en rapportage automatiseren. Dit zorgt ervoor dat meer nauwkeurigheid, hogere productiviteit en betere beslissingen.

 

Hoe energiemanagement werkt

Energiemanagement is essentieel om het hoofd te kunnen bieden aan de stijgende kosten en wettelijke vereisten. Hoe eerder je begint, hoe beter. Je kunt in vier stappen energiebeheer toepassen in jouw organisatie:

 1. Gegevensverzameling: Hoe meer data je kunt verzamelen en hoe gedetailleerder, hoe beter. Energiegegevens kunnen afkomstig zijn van maandelijkse energierekeningen, handmatige meetcontroles of van automatische uploads van slimme meters.
 2. Identificeer kansen: Wanneer je de gegevens begint te onderzoeken en te analyseren, zul je waarschijnlijk tot interessante inzichten komen. Deze inzichten kunnen je helpen om trends te visualiseren, gegevens te splitsen en kansen te benutten.
 3. Actie ondernemen: Energiebesparingen toepassen of juist efficiënter omgaan met energie vraagt om actie. Wanneer je kansen vaststelt, is het logisch om daarop in te spelen. Sommige oplossingen kunnen eenmalig zijn, terwijl andere juist periodiek terug komen.
 4. Volgt de voortgang en voortdurende verbetering: Nu je actie onderneemt om energie te besparen, is het tijd om het proces te volgen en een continu verbeteringsschema te implementeren. Na verloop van tijd zullen er zich waarschijnlijk nieuwe problemen voordoen of kunnen oude weer opnieuw optreden. Om ervoor te zorgen dat je maatregelen voor de lange termijn slagen, moet je de voortgang  bewaken, besparingen analyseren en snel reageren op afwijkingen.