Energiesources

Energie - februari 1, 2023

Wat zijn energiesources?

Energiesources betekent letterlijk een bron die energie levert. Deze energiebronnen stromen via infrastructuren naar jouw bedrijf of woning. Energiesources kun je opdelen in traditionele energiebonnen en duurzame energiebronnen. Maar welke zijn dat allemaal en welke worden het meest gebruikt?

 

Primaire- en secundaire energiesources

Allereerst is het goed om onderscheid te maken tussen primaire en secundaire energiebronnen. Primaire energie is een energiesource die in de natuur wordt aangetroffen en die nog geen enkel transformatieproces heeft ondergaan. Het is energie in de vorm van ruwe brandstoffen en andere vormen van energie die nog onbewerkt zijn. Primaire energiebronnen nemen vele vormen aan, waaronder kernenergie, fossiele energie – zoals olie, kolen en aardgas – en hernieuwbare bronnen zoals wind, zon, geothermie en waterkracht.

Deze primaire energiesources kunnen worden omgezet in secundaire energiebronnen. Secundaire energiesources worden ook wel energiedragers genoemd. Secundaire energiesources zijn bruikbare bronnen zoals elektriciteit, benzine en waterstof.

 

Duurzame energiesources

Het klimaat is een belangrijk onderwerp in de huidige samenleving. Duurzame energie wordt dan ook een steeds grotere energiebron voor zowel bedrijven als particulieren. Duurzame energie wordt geproduceerd door oneindige energiesources zoals zon, wind en waterkracht. Dit is energie die nooit opraakt en waar je dus voor een onbeperkte tijd gebruik van kunt maken. Ook in Nederland wordt er steeds meer duurzame energie opgewekt.

  • Zonne-energie: Zonne-energie is een duurzame energiesource en is afkomstig van de zon in de vorm van warmte en licht. De meest gebruikte vormen om zonlicht om te zetten in energie zijn zonnepanelen en zonneboilers.
  • Windenergie: Windenergie is een belangrijke vorm van duurzame energie. De wind zal namelijk nooit verdwijnen en is daarom een oneindige energiebron. Windenergie kan worden geproduceerd door windmolens. De wieken van de windmolens bewegen door de wind en wekken op deze manier stroom op.
  • Waterkracht: Waterkracht wordt opgewekt door gebruik te maken van de stroomsnelheid van het water en van de verschillende waterniveaus. In Nederland wordt er voornamelijk water energie geproduceerd met waterkrachtcentrales. In deze centrales passeren er in korte tijd grote hoeveelheden water.
  • Biomassa: Biomassa is een verzameling van alle dierlijke en plantaardige afvalproducten. Nederland is één van de grootste gebruikers van biomassa. Biomassa is organisch materiaal zoals groente-, fruit-, en tuinafval, maar daarnaast ook koeienmest, houtafval etc. Deze producten worden vermalen tot een fijne stof en vervolgens verbrand. De warmte die vervolgens vrijkomt verwarmt grote ketels met water. Het water produceert stroom en deze zorgt dat een turbine kan worden aangedreven die vervolgens energie doorgeeft aan het elektriciteitsnet.

 

Traditionele energiesources

Traditionele energiebronnen, ook wel fossiele brandstoffen, zijn bronnen die in de huidige tijd wat omstreden zijn. Dit heeft ermee te maken dat deze traditionele energiesources een keer dreigen op te raken. Op dit moment zijn deze fossiele brandstoffen nog wel de energiebronnen die voor het grootste gedeelte in Nederland zorgen voor elektriciteit en warmte. Fossiele brandstoffen zijn relatief goedkoop in tegenstelling tot bovenstaande duurzame energiesources. Bekende vormen van traditionele energiesources zijn:

  • Kolen: Bruinkool of steenkool zijn vaste varianten van fossiele brandstoffen. Kolen zijn een belangrijke bron van elektriciteit in Nederland.
  • Aardolie: Aardgas is een vloeibare energiebron. Deze fossiele brandstof wordt voornamelijk gewonnen uit resten van planten- en dieren uit ondiepe zeeën. Aardolie wordt daarom ook voornamelijk gewonnen op de aard- of zeebodem. Deze energiebron wordt veel gebruikt voor transport (benzine en diesel).
  • Aardgas: Aardgas is een gasvormige variant van fossiele brandstof. Meestal wordt aardgas gewonnen op plekken waar vroeger veel planten groeiden. We gebruiken aardgas voornamelijk om op te koken om onze huizen mee te verwarmen. Daarnaast wordt aardgas in Nederland nog veel gebruikt als energiebron voor elektriciteitscentrales. Dit wordt vooral gedaan om de pieken en dalen in het stroomnet op te kunnen vangen.