Europese Energie Efficiency Richtlijn – EED

 

Energie - mei 25, 2022

Sinds 2012 is de Europese energie-efficiency richtlijn vastgesteld, afgekort de EED. Het doel hiervan is dat lidstaten van de EU en bedrijven in Europa in 2020, 20% minder energie moeten verbruiken ten opzichte van 2012. 2020 ligt natuurlijk al even achter ons, maar de overheid is nog steeds bezig om aan deze richtlijn te voldoen. Sterker nog er zijn nieuwe doelen gesteld voor Europa in 2030:

 

  • 27% lager energieverbruik
  • 27% duurzame energie verbruik
  • 40% minder broeikasgassen

 

Voor bedrijven in Nederland gelden sinds 2015 twee verplichtingen:

  1. De EED energie-audit. 
  2. Een kosten/baten analyse van de warmtevoorziening bij nieuwbouw en renovatie.

 

 

Wat is de EED energie-audit?

De Europese energie efficiency richtlijn stelt geselecteerde bedrijven in Nederland al sinds 2015 verplicht een energie-audit te ondergaan. Het doel ervan is om bedrijven en instellingen bewust te maken van hun energieverbruik. Dit stimuleert bedrijven om te kijken naar de mogelijkheden om energie te besparen en te verduurzamen. De energie-audit geeft een gedetailleerd overzicht van alle energiestromen binnen jouw onderneming. Ook geeft de audit inzicht in de mogelijke besparingsmaatregelen en de te verwachten effecten daarvan. 

 

De energie-audit gaat onder andere om het energieverbruik van gebouwen, industriële processen en installaties, inclusief het vervoer en de warmtevraag.

 

 

Wat is de kosten/baten analyse?

De kosten/baten analyse (ook wel KBA genoemd) houdt in dat het potentieel goed moet  worden onderzocht voor de toepassing van hoogrenderende warmtekrachtkoppeling en efficiënte stadsverwarming en -koeling. De KBA dient ertoe om de kosten en de baten te berekenen van de geplande situatie (nieuwbouw of ingrijpende renovatie) in vergelijking

met hoogrenderende warmtekrachtkoppeling en de aansluiting op een warmte- of koudenet. Deze verplichting geldt voor nieuwe of ingrijpend te renoveren industriële installaties met een totaal thermisch input vermogen van meer dan 20 MW en/of bij een nieuw of ingrijpend te renoveren stadsverwarmings- of koeling netwerk. 

 

Moet ik aan de verplichting voldoen? 

Je wilt natuurlijk weten of jouw bedrijf verplicht is om aan de verplichtingen van de europese energie efficiency richtlijn te voldoen. De energie-audit is voor veel grotere bedrijven eens in de 4 jaar verplicht. Dit is afhankelijk van of jouw bedrijf aan één van de volgende factoren voldoet:

  • Het bedrijf, eventueel met dochterondernemingen, heeft meer dan 250 FTE in dienst.
  • Het bedrijf heeft een jaaromzet heeft van meer dan € 50 miljoen én een jaarlijkse balanstotaal van meer dan € 43 miljoen. Ook hier geldt het totaal met eventueel dochterondernemingen. 

 

Of je ook aan de kosten/baten analyse moet voldoen is een wat uitgebreider verhaal. Dit is het beste te checken via deze checklist van het RVO.

 

 

Maak de Europese Energie Efficiency Richtlijn gemakkelijker met EnergyGrip

Met altijd bereikbare en onafhankelijke data op het juiste moment helpt het energie data management systeem van EnergyGrip organisaties om bedrijfsprocessen zoals billing, load balancing en asset management te optimaliseren. Dit doen we op regionaal-, postcode- en gebouwniveau. Zo kan op basis van belangrijke data de energie efficiëntie bij jezelf en jouw klanten verbeterd worden.

 

Ons energie data management systeem kan bedrijven helpen om met minder moeite aan de Europese energie efficiency richtlijn (EED) te voldoen. Het bedrijf krijgt inzichten en in het energieverbruik en de eventuele opwek en kan met deze data een stuk sneller en gemakkelijker de energie audits doorlopen. 

 

Wist je al dat EnergyGrip veel meer voordelen biedt voor bedrijven? Lees ook eens onze informerende blogs en ontdek wat EnergyGrip voor jouw bedrijf kan betekenen!