Measuring Instrument Directive

Energie - juli 15, 2022

Wat is de Measuring Instrument Directive?

Measuring Instrument Directive (MID) is een Europese CE richtlijn voor meetinstrumenten. Deze richtlijn stelt veiligheidseisen vast voor apparaten en systemen met een meetfunctie en moeten voldoen aan deze eisen voordat ze op de markt mogen worden gebracht en/of in gebruik worden genomen. De richtlijn stelt normen voor zowel meetinstrumenten als software.

 

De Measuring Instrument Directive is van toepassing op een breed scala aan meetinstrumenten. De richtlijn beschrijft de regels voor vele soorten meetinstrumenten, gaat over het in handel brengen en over het gebruik van meetinstrumenten voor handelsdoeleinden. De EU-Lidstaat is verplicht om regels vast te stellen over sancties voor het niet naleven van de meetinstrumenten richtlijn.

 

Welke meetinstrumenten vallen onder de Measuring Instrument Directive?

De richtlijn is van toepassing op producten die vallen onder de volgende definities: ‘’meetinstrument’’: dit is ieder apparaat of systeem met een meetfunctie. De richtlijn is van toepassing op de volgende instrumenten met meetfunctie:

 •       Watermeters
 •       Conversie apparaten
 •       Gas- en volumemeters
 •       Warmtemeters
 •       Conversie apparaten
 •       Taxameters
 •       Actieve elektrische energiemeters
 •       Meetsystemen voor continue en dynamische meting van hoeveelheden vloeistoffen anders dan water
 •       Automatische weeginstrumenten
 •       Materiële maatregelen
 •       Uitlaatgas Analysatoren
 •       Dimensionale meetinstrumenten
 •       Maatsystemen

 

Hoe voldoen aan de Measuring Instrument Directive?

Om te voldoen als fabrikant aan de meetinstrumenten richtlijn zijn er, afhankelijk van de situatie, twee manieren mogelijk. De eerste manier is een interne productiecontrole of een CE-markering zelfcertificering. Bij zo’n zelfcertificering voert de fabrikant de conformiteitsbeoordeling uit en documenteert de beoordeling in zijn eigen recht. De tweede manier is betrokkenheid van een aangemelde instantie. Deze manier wordt voornamelijk gebruikt voor meetinstrumenten met een hoger risico.

 

Fabrikanten moeten passende procedures en zelf certificeringen uitvoeren om de veiligheid en kwaliteit van de meetinstrumenten te waarborgen. Zij moeten zelf verklaren dat ze aan de MID voldoen. De meeste meetinstrumenten kunnen worden beoordeeld door fabrikanten en vallen dan uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van de fabrikant. Echter zijn er bij meetinstrumenten met een hoger risico aangemelde instanties betrokken. Deze instanties voeren de noodzakelijke beoordelingsprocedures uit en certificeren de kwaliteit van het product en de naleving.

 

De Measuring Instrument Directive omvat een breed scala aan apparaten of systemen met een meetfunctie. Daarnaast vallen ook  de onafhankelijk functionerende subassemblages, die een meetinstrument vormen door ze te integreren met andere verenigbare apparaten, onder het toepassingsgebied van de MID-richtlijn.

 

Wanneer het instrument slaag voor de conformiteitsverklaring, moet dit worden opgenomen in een technisch document. Het technisch document is van belang bij de beoordeling of het apparaat in overeenstemming is met de eisen van de richtlijn.

 

Zijn alle noodzakelijke stappen doorlopen? Dan is het tijd om het meetinstrument te voorzien van een CE-markering. Het CE-merkteken moet ofwel op de apparatuur, de verpakking of de instructies worden aangebracht. Als er andere richtlijnen zijn waar het product ook aan moet voldoen, mag de CE-markering pas worden aangebracht wanneer het product aan alle eisen en richtlijnen voldoet.