De vele voordelen van een onafhankelijk energie data management systeem - Remote asset management

Remote asset management

Technologie - februari 15, 2023

Wat is remote asset management?

Remote asset management is letterlijk vertaald: activabeheer op afstand. Het is het proces om je activa, zoals gebouwen, machines en installaties, efficiënt te beheren en te controleren. Asset management is een belangrijke activiteit voor organisaties en ondernemingen om hun assets, oftewel vermogen, efficiënt te beheren. Asset management is een noodzakelijk onderdeel die niet genegeerd kan worden. Wanneer organisaties geen asset management doorvoeren, zullen uiteindelijk de prestaties van de activa afnemen en zullen organisaties hieronder leiden. Bovendien zal goed management van je assets een organisatie of beheerder in staat stellen om rationele beslissingen te kunnen nemen.

Remote asset management stelt bedrijven en organisaties in staat om processen te verbeteren, bedrijfsprestaties te verhogen en de winst te maximaliseren. Activabeheer op afstand biedt dus veel voordelen. Denk hierbij aan voornamelijk aan kosteneffectieve, efficiënte en gemakkelijke monitoringsactiviteiten. 

 

De voordelen van remote asset management

Organisaties maken bij remote asset management voornamelijk gebruik van nieuwe technologieën zoals Internet of Things (IoT) en cloud omgevingen. Deze technologieën stellen bedrijven in staat de veiligheid te verhogen, kosten te besparen en de systeembetrouwbaarheid op afgelegen locaties te verbeteren. Wij hebben de belangrijkste voordelen van remote asset management voor je op een rijtje gezet:

 • Proactief handelen: Wanneer alle assets online worden gemonitord en worden beheerd vanuit één centrale omgeving, kunnen de gegevens en data je vertellen waar eventuele probleemgebieden zijn.  Waar er normaal gesproken pas actie wordt ondernomen bij plotselinge uitval van apparatuur, kunnen managers of beheerders nu vroegtijdig probleemgebieden lokaliseren en vroegtijdig onderhoud plegen.
 • Verbetering van de energie- en kostenefficiëntie: Doordat je veel nauwkeuriger inzicht hebt in je activa, kun je veel rationele keuzes maken met betrekking tot energiemanagement. Dit zal dus uiteindelijk leiden tot efficiënter omgaan met je energie, maar zal dus ook leiden tot kostenbesparingen. Lees meer over energie efficiëntie in deze blog
 • Verlengen van de levensduur: Door alle data en inzichten goed toe te passen op het operationele assetbeheer, zal je de levensduur van een machine of installatie kunnen verlengen.
 • Productiviteit verhogen: De op IoT gebaseerde asset management systemen bieden realtime inzicht in het gebruik van de activa en het inzicht in de taakverdeling van operationele cyclussen. Door aan de hand deze inzichten verbeteringen door te voeren, zul je de productiviteit verhogen.

 

Waar wordt remote asset management vaak toegepast?

Het activabeheer op afstand is een belangrijk aspect voor bedrijven of organisaties om hun activa efficiënt te beheren. Er zijn een aantal sectoren waar remote asset management veel wordt toegepast:

 • Diensten op het gebied van energie en informatiestructuur
 • Chemie, olie en mijnbouw
 • Productie
 • Transport
 • Life Sciences
 • Gezondheidszorg
 • Kerncentrales

 

Conclusie

Het beheer van activa op afstand wordt steeds belangrijker omdat ze realtime inzicht bieden en daarmee helpen bij het maken van belangrijke beslissingen. Daarnaast brengt remote asset management veel voordelen met zich mee en stelt bedrijven en organisaties in staat om processen te verbeteren, bedrijfsprestaties te verhogen en de winst te maximaliseren.