Stadswarmte meten

Energie - november 9, 2022

Wat is stadsverwarming?

Bij het verwarmen van onze huizen gebruikt het grootste gedeelte van Nederland nog steeds gas. Er komen echter steeds meer alternatieven ter beschikking. Stadsverwarming is hier één van. Met stadsverwarming kun je gebouwen verwarmen met warmte die ergens vrijkomt en normaal gesproken juist verloren gaat.

Het pand wordt dus verwarmd met ‘’restwarmte’’. Stadsverwarming wordt geproduceerd door bijvoorbeeld warm water dat door de leidingen stroomt, wat afkomstig is van de restwarmte van fabrieken en elektriciteitscentrales. Daarnaast kan stadswarmte ook worden geproduceerd door huisvuil, aardgas, biomassa en kolen.

Hoe werkt stadsverwarming?

Stadsverwarming werkt met een warmtenet. Een warmtenet is eigenlijk één groot netwerk van leidingen onder de grond waar warm water door stroomt. Het warme water komt vanuit een warmtebron, bijvoorbeeld een fabriek of een energiecentrale. Aan de ene kant van het warmtenet staat een grote warmteopwekker, waar aan de andere kant van het net de warmte wordt ontvangen door woningen of bedrijven. Stadsverwarming wordt geproduceerd door de restwarmte van de fabrieken. Deze restwarmte gaat normaal verloren en wordt op deze manier juist slim gebruikt. Hoe duurzamer de bron is waar de warmte vandaan komt, hoe duurzamer het warmtenet is.

 

Stadswarmte meten

Stadswarmte kan worden gemeten met een (slimme) warmtemeter. Deze warmtemeters leveren nauwkeurig data af voor de facturatie en optimalisatie om eventueel verbeteringen door te voeren. Een gebouw of woning die is aangesloten op het warmtenet heeft een warmte-afleverset geïnstalleerd. De warmtemeter registreert de hoeveelheid warmte die via deze set binnenkomt. Met een slimme warmtemeter kan het warmtebedrijf nauwkeurig het verbruik uitlezen. De stadswarmte wordt gemeten in GigaJoules (GJ). Slimme meters maken een einde aan onnauwkeurige rekeningen. Je energieleverancier kan met een slimme meter nauwkeurig je standen aflezen, en dit zorgt ervoor dat je alleen hoeft te betalen wat je daadwerkelijk aan warmte hebt verbruikt.

 

Wat zijn de voor- en nadelen van stadsverwarming?

  • Voordeel: In tegenstelling tot gas is er altijd een bron waarmee er restwarmte kan worden verkregen. Dit hoeft niet persé elektriciteit of afvalverbranding te zijn, maar kan ook warmtepompen of biomassa zijn.
  • Voordeel: Stadsverwarming maakt een gebouw of woning ten slotte ook veiliger. Er hoeft namelijk geen boiler of geiser aangesloten te worden. Goed om te weten: de gemeente zorgt voor het onderhoud van de apparatuur.
  • Nadeel: Eén van de grootste nadelen van stadsverwarming is dat er maar één aanbieder per warmtenet is. Dit betekend dat deze aanbieder een monopolie positie heeft en dus de prijs tot op zekere hoogte kan bepalen.
  • Nadeel: Stadsverwarming is over het algemeen duurder dan wanneer een huishouden gebruik maakt van gas. De kosten voor stadsverwarming verschillen per maand.
  • Nadeel: Het is niet overal in Nederland mogelijk om te kiezen voor stadsverwarming. In een aantal grotere steden kun je gebruikmaken van stadsverwarming: Purmerend, Utrecht, Rotterdam, Amsterdam, Tilburg, Almere en Breda. Daarnaast is het in sommige steden zo dat alleen enkele wijken gebruik kunnen maken van stadsverwarming.