Verplicht energielabel C

Verplicht energielabel C

Energie - mei 25, 2022

Wist je al dat per januari 2023 alle kantoorgebouwen voorzien moeten zijn van energielabel C of beter? Het is namelijk zo dat de overheid dit verplicht heeft gesteld voor alle bedrijven in Nederland. Voldoet jouw kantoorpand in januari 2023 niet aan deze verplichting, dan mag dit pand niet meer gebruikt worden als kantoor. Dit kan dus een groot impact hebben op het bedrijfsleven.

 

Echter zijn er een aantal uitzonderingen kantoorpanden die voor 2023 nog niet voorzien hoeven te zijn van het verplicht energielabel C. 

 

 

Uitzonderingen verplicht energielabel C  

Niet alle kantoorpanden in Nederland moeten voor januari 2023 voorzien worden van het energielabel C. Volgens de uitzonderingslijst van de Rijksoverheid worden kantoorpanden vrijgesteld als:

  • De gebruiksoppervlakte van de kantoorfuncties (exclusief nevenfuncties) <50% is van de totale gebruiksoppervlakte van het gebouw;
  • De gebruiksoppervlakte van de kantoorfuncties en nevenfuncties daarvan in het gebouw <100 m2 is;
  • Het gaat om monumenten als bedoeld in de Erfgoedwet of aangewezen monumenten in een provinciale of gemeentelijke verordening;
  • Het gaat om een kantoorgebouw dat ten hoogste 2 jaar wordt gebruikt;
  • Het gaat om een kantoorgebouw dat wordt onteigend of aangekocht in het kader van de Onteigeningswet;
  • Het kantoorgebouw geen energie gebruikt om het binnenklimaat te regelen;
  • De maatregelen die nodig zijn om energielabel C te realiseren, een terugverdientijd hebben van meer dan 10 jaar.

 

 

Wel verplicht? Pak het slim aan!  

Wanneer jouw kantoorpand verplicht verduurzaamd moet worden om het te kunnen voorzien van energielabel C, zal het bedrijf moeten investeren in energiebesparende maatregelen. Maar hoe weet je welke energiebesparende maatregelen het meest efficiënt zijn? 

 

Om op een efficiënte manier energie te besparen en daarmee het energielabel van bijvoorbeeld een kantoorpand te verbeteren, is het belangrijk om eerst te achterhalen of er efficiënter omgegaan kan worden met de verbruikte energie. Het komt namelijk (nog te vaak) voor dat bedrijven onnodig veel energie verbruiken, maar zelf geen idee hebben waar en waarvoor dit exact gebruikt wordt. Zoek dit dus eerst uit en bekijk vervolgens hoe de energie efficiëntie verbeterd kan worden

 

Wanneer het pand na het verbeteren van de energie efficiëntie alsnog energiebesparende maatregelen moet ondergaan, is het belangrijk om te achterhalen waar de meeste winst te behalen valt. Ook hiervoor is het van belang om te weten waar de meeste energie verbruikt wordt.

 

 

Inzicht in je energieverbruik (en besparing?)

Eén van de belangrijkste stappen om je kantoorpand te voorzien van een verplicht energielabel C is dus het verkrijgen van belangrijke data. Zonder data over je eigen energieverbruik en energie efficiëntie, wordt het verduurzamen van je kantoorpand een grote gok. Je weet namelijk niet waar de grootste besparing te behalen valt. Daarnaast is de kans ook groot dat je door het verbeteren van de energie efficiëntie niet eens echt hoeft te besparen. 

 

Met het energie data management systeem van EnergyGrip krijg je alle onafhankelijke data omtrent energieverbruik en energiebesparing overzichtelijk in een cloud-based systeem. De data wordt rechtstreeks gemeten vanaf de belangrijke meters en zo zie je direct waar winst te behalen valt. Zo kan jij met gemak naar het verplichte energielabel C toewerken! 

 

EnergyGrip helpt bedrijven niet alleen om met onafhankelijke data hun kantoorpanden te verduurzamen. Ons energie data management systeem heeft nog veel meer belangrijke voordelen, deze lees je hier!