Het aantal woningen dat aangesloten wordt op stadswarmte neemt toe. Hoewel deze ontwikkeling volledig in lijn is met het energie en klimaatakkoord, zijn er nog enkele obstakels te overwinnen. Warmtemeters zijn vaak lastig uit te lezen. Aurum past haar eigen IoT energie-oplossing toe om data uit warmtemeters te ontsluiten. Deze data is waardevol voor energiebedrijven en woningcorporaties. Ze kunnen de collectieve verbruiksdata gebruiken om scherper in te kopen én om een hogere tevredenheid bij bewoners te behalen. 

Warmtemeters zijn niet altijd makkelijk uit te lezen. Dit is een probleem voor de eigenaar van het warmtenet, de woningbouwcorporatie en de energieleverancier. Zij krijgen te maken met:

  • Veel vragen van bewoners over hun verbruik en hun jaarnota
  • Bezorgde wijk-organisaties die transparantie missen in warmte
  • Geen goed zicht op collectief volume en verwacht collectief verbruik

Veel Woningcorporaties hebben huizen met stadswarmte in hun portfolio. Woningcorporatie Eigen Haard heeft stevige doelstellingen als het gaat om het moderniseren van hun woningvoorraad. De corporatie wilde de bewoners in Stadstuin Overtoom zicht geven op hun energieverbruik, inclusief warmte. De woningcorporatie zocht een oplossing om hogere transparantie over energiestromen in de gebouwvoorraad te verkrijgen. Aurums’ realtime meet-oplossing bood een uitkomst. Zowel bewoners als de corporatie heeft voordelen van real-time energie feedback. De bewoners konden hun energieverbruik direct inzien in de Aurum app, en de corporatie kreeg belangrijke data over het (warmte)verbruik in hun woningvoorraad.

Het gecombineerd inzicht geven in de opwek van de zonnepanelen, het verbruik (terug levering) van de elektriciteit én het verbruik van de stadswarmte is uniek in Nederland.

De stadswarmte die geleverd wordt door Nuon maakt dit helemaal tot een speciaal project. Nooit eerder werden elektra, zonnepanelen en stadswarmte gecombineerd voor energiemonitoring. De warmtemeters werden voorzien van de door Aurum ontwikkelde communicatiemodule op basis van RS 323. De data uit de warmtemeters wordt via de Aurum app inzichtelijk gemaakt voor de bewoners en wordt verwerkt in Aurums data platform. De woningcorporatie kan het collectieve warmteverbruik van de woningen (én de prestaties van andere data sources zoals de zonnepanelen, gas- en elektraverbruik) monitoren dankzij de rapportages van Aurum.

De Aurum IoT oplossing om warmtemeters uit te lezen, maakt het mogelijk voor woningcorporaties om:

  • Een beter beeld te krijgen van de collectieve warmtebehoefte in bepaalde straten, blokken en wijken. Dit geeft de corporatie de tools om de energieprestatie van groepen woningen te beoordelen.
  • Bewoners voorzien van transparantie over hun eigen warmteverbruik. Het inzicht in het warmteverbruik in de Aurum app verlaagt energieverspilling en verkleint de kans op bill shock. De energiestromen zichtbaar maken in de woning draagt bij aan grotere tevredenheid onder bewoners.

Het inzetten van IoT om warmtenetten en warmtemeters uit te lezen en terug te koppelen aan bewoners, zal de komende jaren een centraal onderdeel worden van het moderne energielandschap.

Door bewoners te voorzien van betekenisvolle informatie worden zij actief geprikkeld tot het slim omgaan met energie.

Jurgen van de Laarschot,
woningcorporatie Eigen Haard